ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει:

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΑΚΗ Ο.Ε. (Βλαχάκη Αφοί Ο.Ε.)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (Ενοικιαζόμενα Δωμάτια)
ΑΦΜ: 998141376 ΔΟΥ: Ναυπλίου (ΑΦΜ & Office)
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 29, ΤΟΛΟ 21056 (Μπουμπουλίνας 29, Τολό 21056)
ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΕΛΛΑΔΑ (Νομός Αργολίδας, Ελλάδα)

Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να καθιερώσει και να ρυθμίζουν τους κανόνες χρήσης της δικτυακής πύλης (εφεξής, η «Ιστοσελίδα») των Βλαχάκη Αφοί Ο.Ε. και οι υπηρεσίες των ξενοδοχείων της, με την ιστοσελίδα να είναι πλήρης όλων των σελίδων και το περιεχόμενο ιδιοκτησία των ξενοδοχείων και η ομάδα.

Με αυτή την ιστοσελίδα, οι πληροφορίες που προσφέρονται στους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, διαχειρίζεται το σύστημα κρατήσεων δωματίων για κάθε ξενοδοχείο και υπηρεσιών, πέραν των οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών που θεωρούνται κατάλληλα από καιρό σε καιρό για την ορθή υλοποίηση της εταιρικής αντικείμενο της εταιρείας.

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, γνωρίζετε και συμφωνείτε με τους ακόλουθους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, συνιστάται στους χρήστες να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε τις πληροφορίες αυτές και να το διαβάσετε προσεκτικά πριν από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα ίσχυε κατά την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Βλαχάκη Αφοί Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, να τροποποιήσει ή να καταργήσετε στοιχεία από αυτή την ιστοσελίδα και μπορεί ή δεν μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση στο ίδιο.

Βλαχάκη Αφοί Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει, οποτεδήποτε, οποιεσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις που κρίνει σκόπιμο, και μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ
Βλαχάκη Αφοί ΟΕ προσπάθειες για να αποφευχθούν τυχόν λάθη στο περιεχόμενο που μπορεί να εμφανιστεί σε αυτή την ιστοσελίδα.
Βλαχάκη Αφοί ΟΕ δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, τις εμπορικές δραστηριότητες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται μπορούν να προβληθούν μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων των τρίτων, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Βλαχάκη Αφοί Ο.Ε. δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων που δεν κατέχουν στις οποίες η πρόσβαση μπορεί να αποκτηθεί μέσω αυτού του συνδέσμου, καθώς δεν είναι σε θέση να επιβλέπει τη νομιμότητα και το περιεχόμενο αυτών.
Βλαχάκη Αφοί Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να εμποδίσει ή να απαγορεύσει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα για οποιοδήποτε χρήστες του Διαδικτύου την εισαγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου που παραβίασαν τους νομικούς κανονισμούς ή θεωρήθηκε ανήθικο, και διατηρεί το δικαίωμα να ασκεί τα νομικά μέτρα που κρίνονται κατάλληλα για την πρόληψη αυτού του τύπου της συμπεριφοράς.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν αυτή την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που τίθενται στη διάθεσή τους και δεσμεύονται να απέχουν από τη χρήση της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών και του περιεχομένου για την παράνομη, μη εξουσιοδοτημένη, δόλιους σκοπούς ή / και σκοπούς σε αντίθεση με εκείνους που προβλέπονται σε αυτό το νομικό κείμενο πληροφοριών, που θα μπορούσε να βλάψει τα δικαιώματα ή / και τα συμφέροντα των Βλαχάκη Αφοί Ο.Ε., ξενοδοχεία ή τρίτων ή που μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο βλάβη ή να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους, ή των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, ή ότι μπορεί να προσφερθεί στο μέλλον.

Σε περίπτωση που οι χρήστες επιθυμούσαν να συμπεριλάβουν σχόλια ή απόψεις για την ιστοσελίδα, τα ακόλουθα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη:
Οι χρήστες είναι πλήρως υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τις απόψεις που παρέχονται? Το ξενοδοχείο και οι επιχειρήσεις του Βλαχάκη ΑΦΟΙ Ο.Ε. κρατούνται ακίνδυνο και δεν συμμερίζονται απαραιτήτως τις απόψεις που παρέχονται.
Οποιοδήποτε περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων προσβολές ή ταπεινωτική γλώσσα απαγορεύονται, συμπεριλαμβανομένων των ρατσιστικών, διακρίσεις ή εξευτελιστική περιεχόμενο το οποίο σε καμία περίπτωση προσβεβλημένος τρίτους.
Σχόλια που δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο σκοπό αυτών των σελίδων δεν επιτρέπονται.
Απαγορεύεται αυστηρά να διαφημίσουν άλλες ιστοσελίδες? συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων με άλλες σελίδες ή αναφορές σε τρίτους χωρίς τη ρητή άδεια του Βλαχάκη Αφοί Ο.Ε.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Η πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα είναι αποκλειστική ευθύνη των χρηστών. Κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες πρέπει να είναι μοναδική και αποκλειστική ευθύνη τους. Βλαχάκη Αφοί ΟΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της παραλείψεις, διακοπές, ιών υπολογιστών σφάλματα τηλεφωνίας ή αποσυνδέσεις στην επιχειρησιακή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, ως αποτέλεσμα των αιτιών πέραν του ελέγχου της? καθυστερήσεις ή εμπλοκές στη χρήση αυτού του ηλεκτρονικού συστήματος που προκαλούνται από ελλείψεις ή υπερφόρτωση των Κέντρων Επεξεργασίας Δεδομένων, τηλεφωνικές γραμμές, το σύστημα του Διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων? ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τρίτους μέσω παράνομης παρεμβολής έξω από τον έλεγχο των Βλαχάκη Αφοί Ο.Ε.

Επιπλέον, το ξενοδοχείο και Βλαχάκη Αφοί ΟΕ πρόκειται να πραγματοποιηθεί από οποιεσδήποτε ζημίες που μπορεί να υποστεί από τους χρήστες ως αποτέλεσμα της λάθη, ελλείψεις, παραλείψεις ή πληροφορίες από εξωτερικές πηγές ή παρέχονται από τους ίδιους τους χρήστες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε πληροφορίες που παρέχονται στο το τμήμα "Δραστηριότητες" αυτής της ιστοσελίδας.

Περιήγηση, πρόσβασης και ασφάλειας.
Βλαχάκη Αφοί Ο.Ε. προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι η περιήγηση πραγματοποιείται υπό τις καλύτερες συνθήκες και για να αποφευχθούν ζημιές οποιουδήποτε είδους προκύπτουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιήγησης.
Βλαχάκη Bros δεν OEshall ευθύνεται για τη ζημία, οποιουδήποτε είδους, που μπορεί να προκύψει για τους χρήστες ως αποτέλεσμα της χρήσης άλλα προγράμματα περιήγησης ή τις εκδόσεις που διαφέρουν από τα προγράμματα περιήγησης για τον οποίο σχεδιάστηκε η ιστοσελίδα.
Βλαχάκη ΑΦΟΙ Ο.Ε. αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα δεν πρέπει να διακόπτονται ή να είναι απαλλαγμένο από λάθη. Περαιτέρω, δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή εγγύηση ότι το περιεχόμενο ή το λογισμικό που μπορεί να προσεγγιστεί μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι δωρεάν ή σφάλματα ή να μην μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

Αυτό το site χρησιμοποιεί Cookies. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω, συμφωνείτε με τη χρήση των Cookies από την ιστοσελίδα Nellys.

Για περισσότερες πληροφορίες, Διαβάστε εδώ