Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΑΚΗ Ο.Ε. Ν3ΤΡ-00375

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους
και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Co-Financed by Greece and the European Union

 

Deze site maakt gebruik van Cookies. Door op de "close" knop hieronder te klikken stemt u in met het gebruik van Cookies door de Nellys website.

Voor meer informatie, lees meer