LEGALE INFORMATIE
Deze website is eigendom van:

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΑΚΗ Ο.Ε. (Vlachaki Bros OE)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (Rooms to Let)
ΑΦΜ: 998141376 ΔΟΥ: Ναυπλίου (Tax ID & Office)
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 29, ΤΟΛΟ 21056 (Bouboulinas 29, Tolo 21056)
ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΕΛΛΑΔΑ (Argolida Prefecture, Griekenland)

Het doel van dit document is om vast te stellen en het reguleren van de gebruiksregels van het webportaal (hierna, de "Website") van Vlachaki Bros OE en van de diensten van de hotels, met Website wordt uitgebreid van alle pagina's en de inhoud eigendom van de hotels en de groep.

Met deze website wordt informatie aangeboden aan klanten en potentiële klanten, is de kamer reserveringssysteem beheerd voor elk hotel en service, naast eventuele andere diensten passend geacht van tijd tot tijd voor de goede verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Door de toegang tot deze website, bent u zich bewust van en ga akkoord met de volgende algemene voorwaarden en daarom worden gebruikers geadviseerd om af te drukken of te downloaden van deze informatie en lees het zorgvuldig voorafgaand aan de toegang tot de website.

Informatie op deze website was geldig op de datum van de laatste update. Vlachaki Bros OE behoudt zich het recht voor om bij te werken, te wijzigen of informatie van deze website te verwijderen en kan al dan niet toegang hebben tot dezelfde beperken.

Vlachaki Bros OE behoudt zich het recht voor om, op elk moment, elke veranderingen en wijzigingen die zij nodig acht, en kunnen deze rechten te gebruiken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

INHOUD
Vlachaki Bros OE spant zich in om eventuele fouten in de inhoud die op deze website verschijnen vermijden.
Vlachaki Bros OE niet aansprakelijk worden gesteld op enigerlei wijze voor de inhoud, commerciële activiteiten, producten of extra service die door middel van elektronische verbindingen van derden, direct of indirect kunnen worden bekeken, via deze website. Vlachaki Bros OE is niet aansprakelijk op enigerlei wijze voor de inhoud van andere websites die zij niet bezitten waartoe de toegang kan worden verkregen via deze link te zijn, want het is niet in staat om de wettigheid en de inhoud daarvan te begeleiden.
Vlachaki Bros OE behoudt zich het recht voor om te voorkomen of de toegang tot de website voor alle internetgebruikers ervan enige inhoud van deze website dat de wettelijke voorschriften geschonden of is immoreel beschouwd te verbieden, en behoudt zich het recht voor om de wettelijke maatregelen die zij geschikt om dit soort voorkomen geacht uit te oefenen van het gedrag.

WEBSITE GEBRUIK VOORWAARDEN
Gebruikers verbinden zich ertoe deze website en de diensten die hun ter beschikking gestelde gebruiken en zijn gebonden aan zich te onthouden van het gebruik van de website, haar diensten en content voor illegale, ongeoorloofde, frauduleuze doeleinden en / of doeleinden in strijd zijn met die welke in deze juridische informatie tekst, die de rechten en / of belangen van haar hotels of derden of die Vlachaki Bros OE, op enigerlei wijze schade zou kunnen schaden of de juiste werking daarvan te voorkomen, of de diensten die daarop worden aangeboden of aan te bieden in de toekomst.

In het geval dat de gebruikers wilden opmerkingen of adviezen op de website bevat, wordt het volgende opgemerkt:
Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud en adviezen verstrekt; het hotel en de activiteiten van de Vlachaki Bros OE worden onschadelijk gehouden en geven niet noodzakelijkerwijs het aandeel van de verstrekte adviezen.
Alle inhoud inclusief beledigingen of vernederende taal zijn verboden, met inbegrip van racistische, discriminerende of vernederende inhoud die op enigerlei wijze beledigd derden.
Reacties geen verband houden met het specifieke doel van deze pagina's zijn niet toegestaan.
Het is ten strengste verboden om reclame te maken andere websites; inclusief links naar andere pagina's of referenties aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Vlachaki Bros OE

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER
De toegang tot deze website is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruikers. Risico's die voortvloeien uit het gebruik van de website door de gebruikers zullen hun enige en exclusieve aansprakelijkheid. Vlachaki Bros OE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan ontstaan ​​als gevolg van nalatigheden, onderbrekingen, computer virussen telefonie storingen of onderbrekingen in de operationele werking van dit elektronisch systeem, als gevolg van oorzaken buiten zijn controle; vertragingen of blokkades in het gebruik van het elektronisch systeem veroorzaakt door tekortkomingen of overbelasting dataverwerking Centres, telefoonlijnen, het Internet of ander elektronisch systeem; of schade die door derden via illegale storing kan worden veroorzaakt buiten de controle van Vlachaki Bros OE

Bovendien heeft het hotel en Vlachaki Bros OE zijn onschadelijk te worden gehouden van eventuele schade die door de gebruikers kan worden geleden als gevolg van fouten, tekortkomingen, weglatingen of informatie van externe bronnen of die door gebruikers zelf, inclusief maar niet beperkt tot informatie in het onderdeel "Activiteiten" van deze website.

Browsing, toegang en beveiliging.
Vlachaki Bros OE streeft ernaar dat browsen vindt plaats in de beste omstandigheden en schadevergoeding van enigerlei aard die in de loop van deze browsing voorkomen.
Vlachaki Bros OEshall niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, hoe ook genaamd, die kunnen optreden om de gebruikers als gevolg van het gebruik van andere browsers of versies verschillen van de browsers waarvoor de Website is ontworpen.
Vlachaki Bros OE neemt geen verantwoordelijkheid en geeft geen garantie dat de toegang tot deze website zal niet onderbroken worden of vrij zijn van fouten. Het geeft verder geen verantwoordelijkheid ondernemen of garanderen dat de inhoud of de software die kan worden benaderd via deze website gratis zijn of fouten of kan schade veroorzaken.

Deze site maakt gebruik van Cookies. Door op de "close" knop hieronder te klikken stemt u in met het gebruik van Cookies door de Nellys website.

Voor meer informatie, lees meer